top of page
VD achtergrond 1 (002).jpg

INFOTHEEK

Welkom in de infotheek.

Hier vind je meer info per werkwinkel. Hou deze pagina in de gaten want we vullen ze regelmatig aan.

 

Veel kijk- en leesplezier!

Infotheek_ thema abortus.jpg

BAAS IN EIGEN BUIK

Artikel en actie

Situatie in België 

Bij de recente regeringsvorming werd de stemming van een gedragen wetswijziging de koelkast in. Als die gestemd zou zijn, zou de bedenktijd verkort zijn tot 48u en de termijn verlengd tot 18 weken. 

Furia pleit voor een wetgeving die het beslissingsrecht bij vrouwen zelf legt en pleit voor goede voorlichting, toegankelijke voorbehoedsmiddelen en baas over eigen buik.

 

Steun vrouwen in landen waar abortus illegaal is.

 

#baasineigenbuik op instagram

#baasineigenbuik op Facebook

Infotheek ecofeminiseme.png

Ecofeminisme

Podcasts

Tips & tricks voor een duurzame levensstijl

Veel mensen zoeken hoe ze hun voetafdruk kunnen verkleinen, welke producten niet schadelijk zijn en op wat een duurzame levensstijl inhoudt. Dit document is bedoeld om tips en tricks uit te wisselen. 

Beeld Feminisme en antiracisme.jpg

Feminisme en antiracisme

Feministische seks infotheek.jpg

Feministische seks infotheek

Dankzij de komst van de anticonceptiepil tijdens de seksuele revolutie van de jaren 60, staat voortplanting als doel niet voorop - seks kan en mag gelijk staan aan genot. In die seksuele vrijheid kunnen we ons alleen, met een vaste partner en/of met wisselende partners ontplooien. 

Ondanks die seksuele vrijheid, hebben stereotype verwachtingspatronen nog steeds een grote invloed op onze seksualiteitsbeleving. Zeven op de tien denkt dat het normaal is dat een vrouw klaarkomt bij penetratieseks. Nochtans bereiken 50% tot 70% van de vrouwen geen “hoogtepunt” tijdens penetratie. Die scheefgetrokken verhoudingen en verwachtingen worden mede veroorzaakt door de mainstream (pornografische) media, die zich vaak beperkt tot heteroseksuele, penetratieseks tussen jonge en able-bodied mensen.

Daarom belichten we in deze infotheek inclusieve, ethisch verantwoorde en vrouwvriendelijke pornografie. We hopen dat deze bronnen je toelaten om jezelf te herkennen en om te (her)ontdekken wat seksualiteit voor jou betekent. Geniet!

PODCASTS

 • https://www.taboebs.be/podcast/show-notes 

 • https://mnm.be/seksliefde 

 • Podcast, Vuile lakens: ‘Vuile Lakens is een podcast over seks, lichaam en alles waar je in keurig gezelschap niet durft over te praten. Historica Anaïs Van Ertvelde en schrijfster Heleen Debruyne wagen zich in vochtige streken.

 • DAMN, HONEY - Nederlandstige podcast op Spotify gericht op vrxuwen (vb. Afleveringen over huidhonger, catcalling, Sex Education, consent, porno maar ook andere feministische thema’s) https://www.damnhoney.nl/ 

 • Kluwen - Seks op doktersrecept (podcast over betaald sekswerk in de gezondheidszorg). Aan het woord komen: gezondheidszorgpsycholoog Fanny Wolters, onderzoekster Maaike Muntinga (VUmc) en professor ethiek Tom Claes (UGent). Het gaat vb. Ook over seksualiteit van ouderen en binnen de ouderenzorg. https://soundcloud.com/kluwenpodcast/seks-op-doktersrecept

BOEKEN

 • Why women have better sex under socialism: Kristen Rogheh Ghodsee

 • Slutever: Karley Sciortino

 • Vibrator Nation: How Feminist Sex-Toy Stores Changed the Business of Pleasure, Lynn Comella

 • Respect: Everything a Guy Needs to Know About Sex, Love, and Consent: Inti Chavez Perez

 • A Lover’s Pinch: A Cultural History of Sadomasochism: Peter Tupper

 • Feminist fataal : alles wat je lekker zelf mag weten over gender, seks en je lichaam:  Dorien van Linge

 • Echte vrouwen bestaan niet: Yasmine Schillebeeckx

TOOLS

ORGANISATIES

 • Aditi vzw : Aditi vzw is een organisatie waar personen met een beperking en kwetsbare ouderen + het netwerk (familie, professionelen… ) terecht kunnen met alle vragen over seksualiteit handicap en seksualiteit en ouderen. Naast professionele ondersteuning van zorgvoorzieningen (opleiding, vorming, teamondersteuning) begeleiden wij ook individuele personen met een beperking en kwetsbare ouderen in hun zoektocht naar seksuele dienstverlening en intimiteitsbeleving. We werken in dit verband samen met een 80-tal dienstverleners over heel Vlaanderen.

 • Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele opvoeding vzw : Het CGSO biedt voor iedereen, van jong tot oud, een warme en welkome plek om vrij over seksualiteitsbeleving te kunnen leren en praten. Wij werken rond thema’s zoals relaties, veilig vrijen, intimiteit, en weerbaarheid, waarin wij er ook zorg voor dragen dat mensen ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit zich gehoord voelen. Onze vrijwilligers zijn stuk voor stuk enthousiaste mensen met een open geest, die tijdens de vormingen klaarstaan om elke vraag te beantwoorden: van discriminatie en het glazen plafond, tot seksisme en de vrouwenbesnijdenis, geen thema is taboe. In ons levenshuis is iedereen thuis.

 • SensoaSensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, wil de seksuele gezondheid in Vlaanderen en Brussel bevorderen. Seksuele gezondheid is meer dan afwezigheid van ziekte en voorkomen van risico's van ongeplande zwangerschap, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv. Er moet ook aandacht zijn voor de plezierige en aangename kanten van seksualiteit. Dat vertaalt zich in een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties. Seksuele gezondheid is onlosmakelijk verbonden met de promotie en bescherming van de seksuele en reproductieve rechten.

 • Expertisecentrum voor gender- en menswaardige reclame en communicatie : Het Expertisecentrum ZORROLA voor Gender en Menswaardige reclame en communicatie is een samenwerkingsproject van Amazone vzw kruispunt gendergelijkheid en de Universiteit Antwerpen, onderzoeksgroep Media, Beleid en Cultuur. ZORROLA verstrekt informatie, enerzijds, over de schadelijke effecten van genderonvriendelijke en mensonwaardige reclame en communicatie. Anderzijds, verstrekt ZORROLA informatie over de positieve en heilzame effecten van gendervriendelijke en menswaardige representaties. ZORROLA doet dit op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en met oog voor de verschillende intersecties of assen van identiteit.

Beel wereldwijde zorgketting.jpg

Sekswerk: niets over ons, zonder ons

websites van organisaties die sekswerkers ondersteunen: 

 • Utsopi UTSOPI is het enige sekswerkerscollectief in België., bestuurd en gerund door sekswerkers. UTSOPI streeft dan ook naar totale autonomie voor sekswerkers. UTSOPI is de Unie van Sekswerkers Georganiseerd voor Onafhankelijkheid. De onafhankelijkheid van eigen levens, eigen lichamen en eigen keuzes.

 • Espace PEspace P  is een vzw die sekswerkers ondersteunt, hun keuzes respecteert en hen bijstaat in het leven van dag tot dag. Hun missie: sekswerkers ontmoeten op de plekken waar ze werken of ze ontvangen tijdens de diensturen in hun kantoren om psychologische ondersteuning te bieden, of om hen administratieve, juridische of medische raad te geven. Espace P… biedt ook vaccinaties en soa-tests aan aan sekswerkers.

 • Alias Alias biedt kwalitatieve psycho-medisch-maatschappelijke ondersteuning aan mannelijke sekswerkers in Brussel. Ze focussen zich voornamelijk op gezondheid met daarin de deelaspecten preventie, risicoreductie, toegang tot gezondheidszorg en sociale rechten.

 • Violett Violett verleent gratis en anoniem hulp aan vrouwen, mannen en transgenders die actief zijn in sekswerk in Vlaanderen.

 • Boysproject: Boysproject is een sociale organisatie voor mannelijke en transgender sekswerkers.

 • PAG-ASA De missie van PAG-ASA: slachtoffers van mensenhandel helpen. De ondersteuning van slachtoffers gebeurt op een residentiële, ambulante of juridische manier. Er worden twee doelen nagestreefd: humanitaire hulp bieden aan slachtoffers en effectief vechten tegen exploitatienetwerken.

 • Payoke Payoke begeleidt en ondersteunt slachtoffers van mensenhandel en vangt hen op. Payoke ijvert voor een wereld zonder slavernij waar iedereen de rechten en de mogelijkheden heeft om een zelf menswaardig leven op te bouwen.

 • Dokters van de Wereld Dokters van de Wereld is een medische NGO in de wereld van de ontwikkelingshulp. Ze bieden medische steun aan kwestbare groepen, zowel in België als in de rest van de wereld.

 • Ligue des droits humains De Franstalige Ligue des Droits Humains (mensenrechtenliga) promoot de principes gelijkheid, vrijheid en solidariteit, alsook de basisrechten van alle personen - volwassen of kind - in België. Ze verdedigt de toegang voor iedereen tot een eerlijk rechtssysteem, onderwijs, werk en een waardig leven.

 • Rainbowhouse Rainbowhouse Brussels biedt onderdak aan franstalige en nederlandstalige verenigingen uit de LGBTQI (Lesbisch, Gay, Biseksueel, Trans, Queer, Intersex) -gemeenschap.

Boeken

En vraag niet waarom. Sekswerk in België. Hans Vandecandelaere

 

"Het debat over sekswerk ligt bij sommigen zo delicaat en is zo gebetonneerd dat men er liever rond fietst. Niet zo bij Hans Vandecandelaere. Hij serveert ons met zijn scherp fileermes een realiteit met kwaliteitslabel. Nieuwsgierig naar wat er gebeurt in de kamertjes met rode lampen? Dan is dit een boek voor jou. Maar evengoed een must read voor politici die zich afvragen hoe ze in hun stad met sekswerk(ers) moeten omgaan." 

 

Patsy Sörensen, oprichtster van slachtoffercentrum Payoke

Beel wereldwijde zorgketting.jpg

Wereldwijde zorgketting

Hoewel zorgen zo fundamenteel is, of het nu de zorg voor jezelf is, voor elkaar of voor ons milieu, merken we nog steeds dat zorg ondergewaardeerd wordt. De huidige coronacrisis maakt dat zorgwerkers in de kijker worden geplaatst en er waardering voor hen wordt uitgedrukt maar jammer genoeg  vertaald dit zich niet in de opwaardering van zorgberoepen.

Naast een gebrek aan erkenning van de arbeid die geleverd wordt door het zorgpersoneel, gaat er nog minder aandacht uit naar mantelzorgers: zij die onbetaalde en langdurige zorg verlenen aan naasten, zoals buren, kinderen of een partner. Wat opvalt is dat deze informele zorg niet benoemd wordt als arbeid, maar bedekt wordt met de mantel der liefde. Hierdoor zien we informele zorg als vanzelfsprekend, wat waardering in termen van een vergoeding uit den boze maakt.

Zowel formele als informele zorg komt grotendeels op de schouders van vrouwen terecht. Dit terwijl vrouwen tegelijkertijd actief zijn op de arbeidsmarkt. Opvallend is dan ook hoe sommige vrouwen de mogelijkheid hebben hun zorgtaken uit te besteden, wat hen de kans geeft een carrière uit te bouwen. Voor het huishouden van de ene wordt een ander, meestal een vrouw, ingeschakeld. Hoe de zorg voor de naasten van deze vrouw vervolgens opgevangen wordt, is een zorg voor morgen. In deze context wordt wel eens gezegd dat de emancipatie van de ene vrouw ten koste gaat van de emancipatie van de ander.

In het tijdperk van globalisering zien we hoe zorg tot ver buiten de landsgrenzen wordt gezocht. Steeds meer zorgwerkers komen uit landen aan de andere kant van de wereld: verpleegkundigen uit de Filippijnen, huishoudsters uit Polen en Turkse poetsvrouwen voor onze kantoren. Dit toont ons hoe er zich een keten van vraag en aanbod van zorg ontwikkelt over de hele wereld, wat als global care chains of de wereldwijde zorgketting wordt benoemd. Dit gaat zover dat er zich nieuwe spelers op de arbeidsmarkt ontwikkeld hebben, namelijk uitzendbureaus die zich uitsluitend richten op de rekrutering van verpleegkundigen uit het buitenland. Hoe deze gemigreerde zorgkrachten de zorg voor hun eigen netwerk in eigen land invullen, is iets dat ze zelf dienen uit te zoeken.

Organisaties

Ciela - Shay Amitai

Bekijk het boek hier. 

Alle rechten op teksten en foto's zijn voorbehouden voor Shay Amitai.

 

Het project ‘Ciela’ van Shay Amitai verdiept zich in hoe familierelaties geconstrueerd zijn binnen een context van ouderenzorg in Israël. Het focust op de band tussen zorgverleners en ouderen, die bijna als familie kunnen aanvoelen. De grenzen tussen het professioneel en privé leven vervagen als we naar Ciela haar verhaal kijken. Het project onderzoekt meerdere interpretaties van Ciela, een Filipijnse vrouw die als zorgverlener werkte voor Shay haar grootmoeder in Israël en van op verre afstand voor haar familie in de Filipijnen zorgt. In beide landen blijft Ciela een passant, op zoek naar de betekenis van een thuis. Zowel de woestijnachtige stad waarin ze vandaag leeft als de groene bergen waarin ze opgroeide, vermengen zich in haar leven waarbij afstand altijd nabij is. Het bevraagt het fragiele systeem van ouderenzorg in Israël. 


De zorgverleners wijden hun leven toe aan de zorg voor de ouderen, waarbij ze inwonen in het huis van de zorgbehoevende. In het project kijkt Shay naar Ciela haar terugkerende emoties wanneer ze dierbaren verliest en de kracht die ze heeft om telkens zorg en liefde terug te geven.
 De beelden in het project zijn ergens een bedanking voor Ciela en geven inzicht in hoe het voelt om in een totaal andere omgeving te werken en hoe we terugvallen op familie in de meest plooibare zin van het woord.!

bottom of page